Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Agenda ALV 22 april

Hierbij nodigen wij de leden van Dorpsbelang Slagharen uit tot het bijwonen van de
jaarvergadering.

Bent u geen lid? Geef u dan snel hier op: Ik word lid!

Datum: Maandag 22 april 2024 om 20.00 uur, inloop vanaf 19:30.
Locatie: Het Kronkelhonk te Slagharen

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de jaarvergadering van 17 april 2023*
 3. Jaarverslag 2023 van de secretaris
 4. Financieel verslag 2023 van de penningmeester*, verslag financiële commissie, aanstellen
  nieuwe financiële commissie en vaststellen begroting 2024
 5. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar Leonie Kremer
  Verkiesbaar Jan Verschuur
 6. Voortgang en actualiteiten werkgroepen Dorpsvisie Slagharen 2025, inclusief een presentatie
  over de renovatieplannen van de aula in Slagharen (www.aulaslagharen.nl).
 7. Rondvraag
 8. Sluiting jaarvergadering
 9. Pauze
 10. Rond 21:00 uur zal er na de pauze een toelichting verzorgd worden door de gemeente Hardenberg over de
  ontwikkelingen van de toekomstige woningbouw in Slagharen Noord. Hierbij zijn ook belangstellenden die geen lid zijn van Dorpsbelang Slagharen van harte welkom. Na afloop gezellig napraten onder het genot van een hapje en drankje.