Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bestuur Dorpsbelang

Onderstaand de leden van het bestuur van Dorpsbelang Slagharen. Elk bestuurslid heeft naast het bestuur ook een voorzittersrol in één van de werkgroepen. Vanuit die werkgroepen werken we aan projecten die voortvloeien uit de thema’s zoals beschreven in de dorpsvisie.

Jan Verschuur

Bestuur Dorpsbelang / Secretaris / Contactpersoon gemeente