Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Werkgroep Gewoon Gezond Slagharen

Gewoon Gezond Slagharen is een inwonersinitiatief bestaande uit inwoners, sportaanbieders en professionals ondersteund door de gemeente.

Bewustwording van eigen gezondheid en vitaliteit biedt mogelijkheid tot verandering. En dat is precies wat wij met de inwoners willen creëren. dus leggen we geen activiteit op maar stimuleren de sociale beweging en bewustwording om op die manier tot een succes te komen. Het is de bedoeling om in Slagharen het welbevinden van de inwoners te bevorderen, samen meer vitale/ sociale initiatieven op te zetten die afgestemd zijn op de behoefte van de inwoners.

Met als doel de gezonde en sociale leefomgeving in Slagharen vergroten.

Leden werkgroep.