Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Multifunctioneel Centrum

De geplande nieuwbouw van de twee scholen de Kwinkslag en de Regenboog, de huidige staat van de Sporthal Noorderslag en de wensen van de Tennisvereniging Slagharen is de reden om na te gaan denken over en het werken aan een plan voor een Multifunctioneel Centrum. Het DorpsBelang heeft daarom diverse overleggen gehad met de betrokken partijen. Hieronder kunnen jullie de status van het onderzoek/project volgen.

19-10-2023 Op dit moment willen de gemeente en schoolbesturen meewerken aan een onderzoek naar de realiseerbaarheid van een MFC in Slagharen. Er is een projectleider aangesteld vanuit de gemeente en er is een budget vrijgemaakt. Doe is om binnen een half jaar (zeg voor de zomervakantie 2024) dit onderzoek af te ronden.

Ondertussen proberen we met onze werkgroep zoveel mogelijk verenigingen, stichtingen of andere betrokkenen te mobiliseren en positief te stimuleren! Denk dus niet op korte termijn maar op lange termijn zodat ook volgende generaties nog kunnen genieten van alle voorzieningen die we in Slagharen kunnen bieden!

Eerste half jaar 2024 Door de gemeente is een opdracht gegeven aan dhr. Steine om een onderzoek te plegen naar de haalbaarheid van een MFC in het dorp Slagharen. Hierin wordt in ieder geval met gemeente, onderwijs, sporthal, kinderopvang, het Kronkelhonk en het DorpsBelang gesproken. Uit die gesprekken volgen enkele scenario’s. Die zullen door de gemeente worden besproken met dhr. Steine. Daarna zal er met de partijen waarmee gesproken is, een overleg plaatsvinden met de bevindingen. Laatste nieuws is dat een eerste terugkoppeling volgt in week 16.