Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nieuw bedrijventerrein

bedrijventerrein Slagharen

November 2023 – Vorige week (week 47) heeft de gemeenteraad met de Strategiebrief Bedrijventerreinen ingestemd. Hierin is opgenomen dat nieuwe terreinen zich hoofdzakelijk concentreren in Hardenberg en Dedemsvaart. Maar ook dat er beperkt mogelijkheden zijn voor kleinschalige uitbreiding van terreinen in de kleinere kernen voor vestiging van bestaande in de kern gewortelde en met de lokale samenleving verbonden bedrijven (maatwerk). Voorwaarde is een concrete behoefte en investeringsbereidheid van geïnteresseerde lokale bedrijven met een sterke maatschappelijke binding in de kern. En in het geval een ruimtelijk verantwoorde inpassing mogelijk is. Nieuwbouw gebeurt altijd in afstemming met de omwonenden.

Er wordt een afspraak met geïnteresseerden en gemeente ingepland!

Juni 2023 – Met de gemeente zijn we in gesprek hoe wij onze ondernemers in Slagharen kunnen behouden. Hierbij hoort het aanbieden van een nieuw bedrijventerrein waar ondernemers zich kunnen vestigen. Denk daarbij aan wonen/werken en kleine (verzamel)hallen. Hierbij behouden we de ondernemers, bieden we werkgelegenheid en leefbaarheid!