Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Samen Eten

De ‘Samen Eten’ werkgroep is een onderdeel van Gewoon Gezond Slagharen waarbij met een groepje vrijwilligers activiteiten worden georganiseerd voor 65-plussers in Slagharen en omstreken. Hierbij staat het samen eten centraal.

In samenwerking met verschillende ondernemers in Slagharen en Schuinesloot zijn er al meerdere lunches, diners en high tea’s georganiseerd op verschillende locaties. Ook wordt er rond de feestdagen vaak een attentie in de vorm van een bloemetje, lekkernij of een mooie kaart gecreëerd door basisschoolkinderen, aan de deur bezorgd bij de deelnemers.

Sament Eten draait vooral om de verbinding met elkaar; het bijdragen aan de mentale gezondheid en het terug dringen van eenzaamheid onder de ouderen.

Op basis van het feit dat de deelnemerslijst in de afgelopen jaren flink gegroeid is (met als hoogtepunt rond de 80 deelnemers) en uit de vele positieve reacties die binnen komen, kan er geconcludeerd worden dat dit initiatief gewaardeerd wordt en dat er behoefte aan is in deze doelgroep.

Dit project wordt door de volgende personen begeleidt:

  • Anita Hagemeijer
  • Anita Kok
  • Celine Pieper
  • Else Arkes
  • Marion Kosse

Contact: samenetenslagharen@gmail.com